Vaccine Certificate Verifier icône

Vaccine Certificate Verifier

  • APP : Vaccine Certificate Verifier
  • Exigences : Android
  • Éditeur : Home
  • Catégories : Médecine

Vaccine Certificate Verifier Télécharger(APKPure)

Vaccine Certificate Verifier Télécharger(Google Play)

Vaccine Certificate Verifier

Vaccine Certificate Verifier icôneAplikasi Pengesah Sijil Vaksin (VCV) ini akan mengesahkan sijil kesihatan digital yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia, dan juga beberapa sijil yang dikeluarkan oleh bidang kuasa lain yang formatnya diiktiraf. Pengguna boleh mengesahkan sijil tersebut melalui imbasan kod optik QR seperti yang ditunjukkan oleh pengguna aplikasi MySejahtera, atau cara penyampaian sijil yang setara.Sijil vaksin di seluruh dunia umumnya termasuk dalam salah satu kategori berikut: -Hasil pertanyaan dalam talian ke pelayan yang dipercayai, yang dimanifestasikan sebagai kod optik dinamik yang mengandungi maklumat tetap URL dan identiti, dan juga token keselamatan sekali guna untuk mengelakkan ulangan tanpa persetujuan baru. VCV mengekalkan senarai putih pelayan yang dipercayai seperti tertakluk kepada pengemaskinian berkala.Sijil yang disimpan oleh pelanggan termasuk tandatangan digital dari entiti yang dipercayai, yang ditunjukkan sebagai kod optik statik. VCV mengekalkan senarai putih kunci awam yang dipercayai untuk pengesahan tandatangan, juga tertakluk kepada pengemaskinian berkala. Pengesahan nota sijil tersebut boleh dilakukan tanpa penyambungan dalam talian di kedua-dua sistem persembahan dan pengesahan.Dalam kedua kes tersebut, VCV memaparkan teks yang dapat dibaca manusia persis seperti yang dikodkan di laman web yang dipercayai atau sistem persembahan sisi pelanggan. VCV juga akan mengembalikan hasil pengesahan tandatangan positif, dan menunjukkan bila hasil positif tersebut tidak dapat dicapai.Maklumat vaksin bersifat perubatan, bersifat peribadi dan tertakluk kepada perlindungan undang-undang dan peraturan. Oleh itu, aplikasi ini direka untuk melindungi privasi secara maksimum. Untuk tujuan ini, ia tidak menyimpan maklumat sijil.

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.